שירותי אקולוגיה

פנו אלינו

09-9750050

שעות הפעילות ומענה טלפוני: ימים א-ה 8:00-16:00

ייעוץ סביבתי, דיגום ופינוי
קרקעות מזוהמות ❙ מי תהום ❙ שפכים ❙ מטמנות

פינוי קרקע מזוהמת

נוהל פינוי קרקעות מזוהמות

אחת הדרכים המקובלות לסיום הטיפול ושיקום אתר שהתגלה כמזוהם לאחר דיגום קרקע היא חפירת הקרקע המזוהמת ופינוייה מהמקום. נושא פינוי קרקע מזוהמת מתבצע באישור המשרד ובפיקוחו הן ברמת האגף והן ברמת המחוזות (המחוז שהקרקע המזוהמת מפונית ממנו והמחוז שהקרקע המזוהמת מפונה אליו).

הטיפול הנפוץ כיום הוא פינוי לאתר סילוק פסולת מסוכנת, לאתר סילוק פסולת מעורבת או לאתר סילוק פסולת יבשה. באדמה המזוהמת בדלקים ושמנים ניתן לטפל באמצעות טיפול ביולוגי, שריפה מוסדרת באתרים מיוחדים או טכנולוגיות אחרות, בתנאי שדרך הטיפול קיבלה את אישור הגורמים המקצועיים במשרד להגנת הסביבה.

שינוע / הובלת קרקע מזוהמת

הובלת קרקע מזוהמת תיעשה באמצעות משאית בעלת האישורים וההיתרים הנדרשים על פי חוק, בצירוף עותק של תוצאות בדיקות המעבדה של הקרקע המפונה.

סיום הטיפול באתר לאחר פינוי הקרקע המזוהמת

עם סיום פינוי הקרקע המזוהמת מהאתר, אנו נבצע דיגום משלים לבדיקת הימצאות שאריות מזהמים באתר, ונגיש את תוצאות הדיגום לאישור האחראי על קרקעות מזוהמות במחוז.

הטיפול בקרקע יושלם רק לאחר שכל תוצאות הבדיקות המשלימות יצביעו על כך שהקרקע אינה מזוהמת.

דיגום קרקע מוודא לאחר חפירת קרקע מזוהמת בסמוך למפריד שמנים בתחנת דלק ישנה

דיגום קרקע מוודא לאחר חפירת קרקע מזוהמת