שירותי אקולוגיה

פנו אלינו

09-9750050

שעות הפעילות ומענה טלפוני: ימים א-ה 8:00-16:00

ייעוץ סביבתי, דיגום ופינוי
קרקעות מזוהמות ❙ מי תהום ❙ שפכים ❙ מטמנות

וזה אקולוגיה

שירותי איכות הסביבה

חברת וזה אקולוגיה מספקת פתרונות לחקירת זיהום, דיגום, פינוי ושיקום של קרקעות מזוהמות ומי תהום תוך שילוב אמצעים טכנולוגיים וביולוגיים לשמירת איכות הסביבה.
חברת וזה אקולוגיה פועלת על פי הנחיות המשרד להגנת הסביבה ורשות המים בפיתוח ויישום תהליכי אבחון, שיקום ופינוי מפגעי זיהום בקרקע לאתרי טיפול והטמנה כחוק.

הגינות ושקיפות בשירות תוך מתן מענה אופטימלי והיקפי לצרכי לקוחותיה כפי שיישמה עד כה בשנות פעילותה, הם הבסיס לפעילותה של וזה אקולוגיה מתוך שאיפה ליחסי עבודה ארוכי טווח המביאים לצמצום העלויות הכספיות ומשאבי לקוחותיה.

חברת וזה אקולוגיה מעמידה לרשות לקוחותיה את קידמת פיתוח הטכנולוגיה והלוגיסטיקה למתן שירותי דיגום מי תהום, דיגום קרקע וגזי קרקע בשיטה פאסיבית או אקטיבית (TO-15), שיקום מי תהום או קרקעות מזוהמות ופינוי קרקעות מזוהמות לאתרים המורשים, כולל תהליך חפירת הקרקע, הערכת היקף הזיהום, דיגום ערמות ודיגום מוודא לאחר החפירה.

מתוך רגישות סביבתית ובטיחותית וזה אקולוגיה פועלת בסטנדרטים גבוהים תוך שימוש באמצעים ומערכות חדשניות ובטיחותיות ותיפעולן על ידי צוות עובדים שירותיים ומקצועיים בעלי הכשרי רשויות החוק בישראל.

החברה פועלת ומחזיקה בכל ההיתרים וההסמכות הנדרשים לביצוע כלל השירותים המוצעים תוך אחזקת ציי כלים מכנים הנדסיים ייעודיים IN HOUSE למתן מענה מהיר, איכותי, אמין וכלכלי ללקוחות.

וזה אקולוגיה ערוכה למתן מענה לכל סוגי הלקוחות וההיקפים. בידיה הכלים, הידע והניסיון הנדרשים למתן פתרונות אופטימליים למגוון פרויקטים ואתגרים ומזמינה אותך ליצור קשר ולגלות עידן חדש בחקירה, פינוי וטיפול בקרקעות מזוהמות ומי תהום.

שירותי אקולוגיה - שימור איכות הסביבה

עדכונים וחדשות