שירותי אקולוגיה

פנו אלינו

09-9750050

שעות הפעילות ומענה טלפוני: ימים א-ה 8:00-16:00

ייעוץ סביבתי, דיגום ופינוי
קרקעות מזוהמות ❙ מי תהום ❙ שפכים ❙ מטמנות

ייעוץ סביבתי, דיגום, שיקום ופינוי

שירותי אקולוגיה בשיתוף המשרד להגנת הסביבה

חברת וזה אקולוגיה פועלת בהנחיית המשרד להגנת הסביבה ומתמחה במתן פתרונות טיפול בקרקע ומי תהום מזוהמים, על פי צרכי הלקוח ובכפוף להנחיות הרגולטור (כדוגמת המשרד להגנת הסביבה, יחידות סביבתיות ורשות המים), כחלק מהסמכת החברה ע"י הרשות הלאומית להסמכת מעבדות - החל משלב הגשת בקשה לרישיון העסק או היתר בניה ועד הטמעת הליך הדיגום/ פינוי או טיפול בזיהום קרקע או מי תהום.

ליווי וייעוץ סביבתי

 • סקרים וחוות דעת סביבתיים
 • סקרים קרקע היסטוריים
 • סקרי קרקע וגז קרקע אקטיבי (TO-15)
 • סקרי מי תהום
 • סקרי מטמנות ופסולות
 • ליווי מול הרשויות לצורך עמידה בדרישות סביבתיות - למידע נוסף לחצ/י כאן

סקרי קרקע וגז קרקע אקטיבי (TO-15)

 • חקירת אתרים מזוהמים, בהתאם לדרישות המשרד להגנת הסביבה המתבצעת במספר שלבים:
  PHASE I - ביצוע סקר היסטורי להערכה ראשונית של הזיהום וכתיבת תוכנית דיגום קרקע על-פי ממצאיו.
  PHASE II - ביצוע סקר הקרקע בפועל לפי תוכנית הדיגום, כולל התיאום מול הרשויות המקומיות, ביצוע הקידוחים ונטילת דוגמאות קרקע או גז קרקע באתר החשוד כמזוהם, הבאתן לאנליזה במעבדות המוסמכות, קבלת התוצאות וניתוחן והשלמת העבודה ע"י כתיבת דו"ח דיגום, לפי תקני המשרד להגנה"ס - למידע נוסף לחצ/י כאן

מעבדה מוסמכת לדיגום קרקע וגז קרקע

חברת "וזה אקולוגיה" הינה מעבדה מוסמכת לדיגום קרקע וגז קרקע הרשומה באתר הרשות הלאומית להסמכת מעבדות. מלבד הדיגום בשטח, אנו נותנים ליווי מלא ללקוחותינו, הכולל את התיאום מול המעבדות האנליטיות המוסמכות לכך, איסוף כלי הדיגום, אחסון והובלת דוגמאות הקרקע בתנאים הנדרשים ע"י המשרד להגנ"ס וקבלת תוצאות האנליזות.

 • דיגום קרקע
 • דיגום גז קרקע אקטיבי (TO-15)
 • דיגום ערימות
 • דיגום קרקע מוודא לאחר פינוי קרקע
 • דיגום מי תהום
 • דיגום שפכים
 • דיגום פסולת וגזי מטמנה באתרי פסולת
 • התקנת בארות לניטור גזי מטמנה

פינוי קרקע מזוהמת

"וזה אקולוגיה" מספקת שירותי פינוי וסילוק קרקעות מזוהמות לאתרים מורשים, בסטנדרטים גבוהים העומדים בדרישות והיתרי רשויות החוק בישראל, תוך שימוש באמצעים עצמאיים ומערכות מתקדמות המופעלות על ידי צוותי עובדים מקצועיים ושירותיים בכל רחבי הארץ - למידע נוסף לחצ/י כאן

תהליך פינוי הקרקע כולל את השלבים הבאים:

 • אפיון זיהום הקרקע - ע"י סקר קרקע הכולל כתיבת תכנית דיגום, דיגום קרקע או גז קרקע, ניתוח ממצאי בדיקות המעבדה וממצאי השדה וסיכומם בדו"ח סקר קרקע.
 • חפירת הקרקע עפ"י הנחיות העדכניות של המשרד להגנ"ס, הערמתה או הובלתה לאתר ייעודי ומאושר ע"י הרשויות.
 • דיגום קרקע מוודא של בור החפירה עפ"י נהלי המשרד.
 • פינוי והובלת הקרקע לאתר המורשה לטיפול או הטמנת הקרקע, בהתאם לאופי והיקף הזיהום שאותר.

שיקום קרקע מזוהמת ומי תהום

 • חברת וזה אקולוגיה מספקת פתרונות של טיפול בקרקע מזוהמת, שיקום קרקעות מזוהמות, בשיטות כימיות, ביולוגיות או פיזיקליות והשבת השטח לקדמותו על פי צרכי הלקוח והנחיות המשרד להגנת הסביבה. הטיפול בקרקעות יכול להתבצע מחוץ לאתר (EX-SITU), לאחר חפירה ופינוי הקרקע המזוהמת לאתר ייעודי המורשה לכך, לטיפול או הטמנה, או טיפול בקרקע המזוהמת בתוך האתר (IN-SITU), ללא צורך בפינויו והובלתו לאתר חיצוני - למידע נוסף לחצ/י כאן

MIP  - מעבדה ניידת לגילוי זיהומי קרקע ומי תהום - שירות בלעדי לחברה

דיגום גז קרקע אקטיבי בשכונת מגורים

דיגום גז קרקע אקטיבי