שירותי אקולוגיה

פנו אלינו

09-9750050

שעות הפעילות ומענה טלפוני: ימים א-ה 8:00-16:00

ייעוץ סביבתי, דיגום ופינוי
קרקעות מזוהמות ❙ מי תהום ❙ שפכים ❙ מטמנות

וזה אקולוגיה בע"מ

ת"ד 5235, זמר 3882800

טלפון: 09-9750050

פקס: 09-8743334

אי-מייל: info@vasa-eco.co.il

שעות הפעילות ומענה טלפוני: ימים א-ה 8:00-16:00