שירותי אקולוגיה

פנו אלינו

09-9750050

שעות הפעילות ומענה טלפוני: ימים א-ה 8:00-16:00

ייעוץ סביבתי, דיגום ופינוי
קרקעות מזוהמות ❙ מי תהום ❙ שפכים ❙ מטמנות

עדכונים וחדשות

פינוי שפכים תעשייתיים - חומרים מסוכנים, ופינוי של תמלחות


פינוי שפכים

פינוי שפכים תעשייתיים - חומרים מסוכנים, וכן פינוי של תמלחות תעשייתיות על פי כללי הממונה על שפכי תעשייה, המשרד לאיכות הסביבה.

נושאים

בתפריט מתחת כמו גם בתפריט הראשי תחת הכותרת "עדכונים" ניתן למצוא עדכונים וחדשות בנושא שירותי אקולוגיה ושימור איכות הסביבה.