שירותי אקולוגיה

פנו אלינו

09-9750050

שעות הפעילות ומענה טלפוני: ימים א-ה 8:00-16:00

ייעוץ סביבתי, דיגום ופינוי
קרקעות מזוהמות ❙ מי תהום ❙ שפכים ❙ מטמנות

ייעוץ וליווי סביבתי

בעקבות הפיתוח המואץ בישראל בשנים האחרונות, עולה מספר המקרים בהם המשרד להגנת הסביבה וכן גופים רגולטוריים נוספים, דורשים מבעלי נכסים או עסקים שונים לבדוק נוכחות של מזהמים בקרקע (המיועדת לבנייה/ שינוי ייעוד הקרקע/ העברת בעלות ועוד), לטפל בזיהום במידה ונמצא או לפנות את הקרקע המזוהמת לאתרים מורשים המיועדים לכך.

זיהום הקרקע עלול לנבוע ממקורות שונים: פעילות מזהמת של בעלי הקרקע כיום - כגון מפעלים, בתי מלאכה, תחנות דלק או אחסון של חומרים מסוכנים; פעילות היסטורית - למשל מפעל ישן (לעתים אף מלפני קום המדינה) בשטחו הוקם בית עסק אחר, בניין מגורים או שימוש אחר לקרקע; פעילות מזהמת שלא נגרמה ע"י בעלי הקרקע, אלא ע"י מקורות חיצוניים הנמצאים בקרבת האתר – עקב נדידת המזהמים בתת הקרקע, לעתים אף למרחק רב.

חברת וזה אקולוגיה מספקת שירותי ייעוץ וליווי סביבתי מקצועיים אל מול רשויות העוסקות בתחומי איכות הסביבה, כגון המשרד להגנת הסביבה, רשות המים, יחידות סביבתיות בעיריות, מחלקת רישוי עסקים וכו'.

אנו מציעים חבילת שירותים לגופים בסקטור הפרטי והציבורי ובהם חברות קבלניות ויזמים, מפעלים, בעלי תחנות דלק, משרדי תכנון ואדריכלים באמצעות יועצי סביבה ואנשי שטח מנוסים.

שירותי הייעוץ והליווי כוללים, בין היתר, לימוד השטח, השתתפות אקטיבית בפגישות מקדימות עם ואל מול הרשויות, כתיבת חוות דעת ומסמכי ניתוח סביבתי וכן ליווי עד להשגת האישורים הנדרשים למימוש הפרויקט מהרשויות והגורמים העוסקים בתחום בקרת איכות הסביבה.

להלן מוצגת רשימה חלקית של שירותי הייעוץ והליווי שאנו מציעים:

 • ליווי סביבתי - של יזמי נדל"ן, מפעלים, מוסכים, תחנות דלק ועוד, כולל מתן חוות דעת והכנת תוכניות עבודה לשם עמידה בדרישות החוק והמשרד להגנת הסביבה. דוגמאות למסמכים סביבתיים נפוצים הנדרשים ע"י הרשויות:
  • סקר היסטורי לקרקע החשודה בזיהום (PHASE I)
  • תכנית לדיגום קרקע/ גזי קרקע
  • דו"ח סקר קרקע (PHASE II)
  • דו"ח סקר גז קרקע אקטיבי (TO-15)
  • דו"ח דיגום פסולת וגזי מטמנות, דיגום שפכים/מי תהום.
 • רישיון עסק ורישוי - ייצוג הלקוח בקידום הליכי רישוי ורישיון עסק, הגשת דו"חות למשרד להגנת הסביבה תוך ליווי עד לקבלת האישורים הנדרשים להמשך פעילות. השירות כולל ייעוץ וליווי טרום הקמה לקידום תוכניות ורישיונות עסק החל משלב התכנון ועד מסירת המסמכים הדרושים לקבלת רישיון עסק ואישורי גמר לפרויקט אל הרשויות והגורמים העוסקים בתחום בקרת איכות הסביבה.
 • עסקאות נדל"ן -  בדיקה טרם ביצוע רכש קרקע של היתכנות להימצאות זיהומי קרקע או מי תהום, עבור חברות נדל"ן או גופים ביטוחיים וצמצום אי הוודאות בהערכת משמעות זיהום. במסגרת התהליך, הנקרא "גילוי נאות סביבתי", צוות מומחה ובקי בחוק ובתקנות הקשורות בו אוסף ומנתח מידע ונתונים מההווה ומהעבר על האתר, כדי לגלות אפשרות של זיהום סביבתי או אי עמידה בדרישות האכיפה מה שעלול לפגוע בכדאיות ביצוע העסקה.
 • בדיקות קרקע לפני קניה/מכירה באמצעות מעבדת MIP ניידת - שירות ייחודי ובלעדי של חברת וזה אקולוגיה. תוצאות הבדיקה של מעבדת MIP  מתקבלות בתום יום עבודה אחד בלבד, ללא צורך להמתין שבועות ארוכים וללא תלות במעבדה חיצונית לביצוע האנליזות. מעבדת ה- MIP משרטטת הדמיה תלת ממדית של הזיהום בתת הקרקע.
 • סקר סיכונים - דיגום קרקע למיפוי היקף אזורי רגישות ופירוט מזהמים והכנת סקר סיכונים להערכה של מידת הסיכון של מזהמים באתר לבריאות האדם ולמערכת הסביבתית וקביעת הפעולות הנדרשות לטיהור ו/או שיקום הסביבה ממזהמים, תוך מזעור עלויות הביצוע.
  הערכת הסיכון על פי הסקר שבוצע מכוונת את הרשויות לקבוע את אופי המשך הטיפול באתר (פינוי, שיקום או הגבלות בשימוש) בהתאם למידת הסיכון והנזק האפשרי של כל סוג מזהם עבור כל סוג נפגע אפשרי.
 • דוחות הידרולוגים - ביצוע סקרי מי תהום, ניטור ושיקום. השירותים המסופקים על ידי החברה כוללים הכנת דוחו"ת הידרולוגים סביבתיים בהתאם להנחיות הרגולטור (רשות המים לעניין זה) וכן ליווי ומעקב מול הרשויות והגורמים הרלוונטיים.

דיגום ערמות קרקע מזוהמת המיועדת לפינוי לאתר מורשה

דיגום ערמות קרקע מזוהמת