שירותי אקולוגיה

פנו אלינו

09-9750050

שעות הפעילות ומענה טלפוני: ימים א-ה 8:00-16:00

ייעוץ סביבתי, דיגום ופינוי
קרקעות מזוהמות ❙ מי תהום ❙ שפכים ❙ מטמנות

מעבדת דיגום - מדיניות האיכות

מעבדת דיגום קרקע ומי תהום - מדיניות האיכות ועמידה בתקנים

מעבדת וזה אקולוגיה לדיגום קרקע ומי תהום, מייחסת ערך רב לאיכות השירותים שהיא מספקת ללקוחות ולעבודה מקצועית ואמינה תוך שאיפה למצוינות בתהליך מתמיד של שיפור.

לשם כך, הנהלת החברה החליטה ליישם מערכת לניהול איכות העונה לדרישות תקן ISO 17025.

מטרת מערכת האיכות להבטיח רמת שירות גבוהה ללקוח לשביעות רצונו.

תיעוד האיכות של המעבדה משקף את מחויבות ההנהלה הבחירה לשיפור אפקטיביות מערכת ניהול האיכות (שיפור מתמיד) של המעבדה.

הנהלת המעבדה מחויבת לכללי המקצוע הטובים ולאיכות הדיגום.

הנהלת המעבדה מחויבת לשקיפות ואמינות מול הלקוחות בכל תהליכי העבודה.

פעולות האיכות נסקרות כל שנה לפחות בסקר הנהלה, כולל טיפול בתלונות, חריגים ופעולות מתקנות ומונעות.

הנהלת המעבדה מתחייבת כי כל המעורבים בפעילות במעבדה יכירו ויישמו את מדיניות האיכות, הנהלים והוראות העבודה.

הנהלת המעבדה מתחייבת לעמוד בדרישות התקן 17025 ISO ולעמוד בדרישות רלוונטיות של המשרד להגנת הסביבה והרשות הלאומית להסמכת מעבדות בכל עבודת דיגום.