שירותי אקולוגיה

פנו אלינו

09-9750050

שעות הפעילות ומענה טלפוני: ימים א-ה 8:00-16:00

ייעוץ סביבתי, דיגום ופינוי
קרקעות מזוהמות ❙ מי תהום ❙ שפכים ❙ מטמנות

שיקום קרקע מזוהמת ומי תהום

טיפול בזיהום קרקע / בקרקע מזוהמת

הטיפול בזיהום קרקעות אפשרי בכמה אופנים. קבלת החלטה לגבי יעד פינוי הקרקע או כל טיפול אחר, תלויה בגורמים משתנים, בהם סוג המזהם וריכוזו בקרקע.

חברת וזה אקולוגיה מספקת פתרונות של טיפול בקרקע מזוהמת, שיקום קרקעות מזוהמות וטיפול ביולוגי במזהמי קרקע והשבת השטח לקדמותו על פי צרכי הלקוח והנחיות המשרד להגנת הסביבה.

שיקום קרקע מזוהמת

שיקום קרקעות מזוהמות נעשה בדרכים שונות, ובהתאם למצב הזיהום, מיקום הזיהום והשימוש העתידי בקרקע (מגורים/ חקלאות/ תעשייה).

אחת הדרכים המקובלות לסיום הטיפול באתר ושיקומו היא חפירת הקרקע המזוהמת ופינוייה מהמקום. נושא פינוי קרקע מזוהמת מתבצע באישור המשרד להגנת הסביבה ובפיקוחו.

וזה אקולוגיה מבצעת שיקום קרקע מזוהמת בשיטות שונות כולל פינוי הקרקע, באמצעות טיפול ביולוגי, בחצר הלקוח או באתר אחר אליו מפנים את הקרקע, ולאחר השיקום משיבים אותה למקומה המקורי, ובאמצעות שיטות חדשניות נוספות.

בבעלות החברה מערך ציוד מכני הנדסי ותובלתי עצמאי (IN HOUSE) לביצוע כל עבודות הפינוי והשבת הקרקע לקדמותה.

טיפול בקרקע מזוהמת

תהליך ביצוע העבודה כולל בין היתר:

 • ליווי צמוד באתר - על ידי מומחה החברה, והנחיית מובילנו המורשים להובלת הפסולת המזוהמת.
 • ביצוע דיגום קרקע לצורך קביעת רמת הזיהום, ואפיון הקרקע בשטח - דיגום הקרקע נועד לוודא בכל אזור שנחפר אם ניתן לסיים את העבודות או יש צורך בהמשך החפירה.
 • חפירת קרקע מזוהמת ופינויה לאתרי סילוק פסולת מאושרים על ידי המשרד להגנת הסביבה - פינוי הקרקע כולל מיון והפרדת הקרקע על פי תוצאות סקר הקרקע על פי רמות הזיהום השונות ופינוי כל סוג קרקע לאתר ייעודי.
 • טיפול בהיבטים מנהליים ומול הרגולטורים - עבודה מול גורמים מקצועיים ומנהליים כגון: משרדי ממשלה, מפעילי אתרי קליטת הפסולת, כל זאת עד לקבלתה אישור לפינוי הקרקע.
 • מתן חוות דעת מקצועית והמלצות לעתיד - על הצורך בהתקנת תשתית לשיקום קרקע ו/או מי תהום באתר באזורים בהם לא ניתן לבצע חפירה או באזורים בהם יקום מבנה חדש.
 • איסוף ועיבוד נתונים במהלך ביצוע העבודה - המאפשר לעדכן לוחות הזמנים לביצוע, עלויות כלכליות וכן הנחיה ותאום בין כלל הגורמים הרלוונטיים ובעלי העניין בנוגע להשלכות הסביבתיות בפרויקט.

על חוק הקרקעות

"חוק הקרקעות" הנכנס לתוקפו בימים אלו מסדיר על ידי המשרד להגנת הסביבה את הנחיות איתור, פינוי קרקעות מזוהמות והשמדתן או קרקעות שבהן קיים חשד לריכוזי זיהום.

לראשונה מטיל "חוק הקרקעות" חבות משפטית לא רק על החברה כישות עסקית, אלא גם על בעלי התפקידים המכהנים בה באופן אישי במקרה גילוי של ליקוי או כשל בטיפול ופינוי הקרקע המזוהמת באתר פעילותם.

החוק עובר עדכונים שוטפים בהגדרת "מהו זיהום" וכתוצאה מכך קיימת עליה במספר מחזיקי הקרקעות הנדרשים לבדיקות זיהום, לאחרונה הוכללו גם מכבסות ואתרי ניקוי יבש ברשימת העסקים המזהמים.

על גורמי הזיהום העיקריים של קרקעות בישראל ניתן למנות את משק הדלק הכולל תחנות דלק, חוות דלק, תשתית להולכת דלקים, מפעלים בטחוניים ובסיסי צה"ל, ענפי התעשיה, בריכות חמצון וטיפול בשפכים הלוקות בדליפות חומרים, מטמנות ואתרי סילוק ישנים שאינם פעילים.

למה אנחנו?

חברת וזה אקולוגיה פועלת בשיתוף המשרד להגנת הסביבה ומתמחה במתן פתרונות לאבחון, טיפול ופינוי של קרקעות מזוהמות על פי מפרט דרישות הלקוח תוך עמידה בהנחיות החוק, החל משלב הגשת רישיון העסק ועד הטמעת הליך הפינוי כחלק אינטגרלי מתהליכי הייצור של הלקוח.

לרשות וזה אקולוגיה עומד מערך הובלה עצמי המהווה נדבך מרכזי להקפדה על אמינות הזמנים בעבודה השוטפת מול הלקוח במטרה לאפשר המשך פעילות ברצפת הייצור.

החברה מספקת שירותי פינוי קרקעות מזוהמות מכל אתר ברחבי הארץ תוך הגעה לכל תוואי שטח גיאוגרפי וטופוגרפי תוך מתן מענה הנדסי ולוגיסטי מקצועי על פי צרכי הלקוח ובשמירת איכות הסביבה.

וזה אקולוגיה מחזיקה בכל הרישיונות וההיתרים הנדרשים על פי חוקי משרד התחבורה והמשרד להגנת הסביבה, לרבות היתר רעלים להובלה, רישיון מוביל, ייצוא חומ"ס.

עובדי החברה עוברים באופן מבוקר הסמכות והכשרות מקצועיות בהתאם לדרישות התפעול והבטיחות של הפעלת ציוד מכני הנדסי ואמצעי שינוע.

כל שירותי החברה ניתנים תוך מתן דגש על יושרה מקצועית והגינות עסקית בכל הנתונים המוגשים ללקוח לרבות כמויות פינוי, סוגי חומרים, הרכבם ופינויים בעלות (coast) הנמוכה ביותר מתוך חסכון ללקוח.

החברה מספקת שירותי:

 • דיגום קרקעות לזיהוי וניטור מפגעי זיהום בקרקע וכן ביצוע פרקציות TPH.
 • הערכת היקף, סוג ורמות הזיהום בהן הן לוקות לאופטומיזציית מאפייני ההסעה (Fate & Transport)
 • טיפול ונטרול מקדים של מזהמי קרקע טרום הובלה.
 • פינוי קרקעות מזוהמות והעברתן לאתרי הטמנה וסילוק המאושרים ע"י המשרד להגנת הסביבה בהתאמה לסוג הזיהום.
 • שיקום קרקעות מזוהמות וטיפול ביולוגי במזהמי קרקע.
 • ייצוא תוצרים מזהמים לחו"ל.